Privacy

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De organisatie Authoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op een correct naleving van de AVG in Nederland.

Verwerkingsverantwoordelijke
De praktijkhoudster van Psychosomatiek Energiek is Désirée Rouleaux en zij is eindverantwoordelijk voor het verwerken, bewaren, beveiligen en waarborgen van uw gegevens. Zij is tevens uw contactpersoon met betrekking tot vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring en de verwerking van uw gegevens. U kunt haar via email of telefonisch bereiken. Zie voor de contactgegevens de contact pagina.

Doeleinden gegevensverwerking
Als paramedische fysiotherapie organisatie zijn wij genoodzaakt, mede door de wet- en regelgeving en de eisen van de zorgverzekeraar, om algemene persoonsgegevens en gegevens omtrent de te behandelen klacht van de cliënt op te slaan. Dit gebeurt in een beveiligd softwaresysteem, Medikad.

De ontvangers van persoonsgegevens

 • Medikad
  Persoonsgegevens en medische dossiers van cliënten worden verwerkt in een speciaal platform, Medikad. Dit is een speciaal ontwikkeld zorgplatform met de vereiste certificeringen voor informatiebeveiliging in de zorg: ISO 27001 en NEN 7510.
 • Website
  Onze website maakt gebruik van HTTPS. HTTPS maakt gebruikt van TLS, een encryptie protocol om internet verkeer te versleutelen. Hierdoor is de communicatie tussen onze website en onze bezoekers volledig versleuteld. Dit is onder andere van toepassing op het contactformulier.
 • Externe organisaties
  Als advocatenkantoren of letselschadebedrijven informatie opvragen verstrekken wij alleen gegevens als daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door de cliënt.

Verstrekken persoonsgegevens buiten de EU of internationaal
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan organisaties buiten de EU of internationale organisaties. Wij verstrekken bovendien nooit persoonsgegevens aan organisaties zonder toestemming van de betreffende persoon.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Persoons- en medische gegevens worden, volgens de wettelijke termijn (in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst oftewel WGBO) minimaal 15 jaar bewaard. De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

Rechten van betrokkenen

 • Recht op inzage
  Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken in te zien.
 • Recht op correctie/ rectificatie
  Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht op verwijdering
  U heeft als betrokkene het recht om een verzoek te doen tot verwijdering van bepaalde gegevens.
 • Recht op het intrekken van toestemming
  U heeft als betrokkene het recht om uw gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken.
 • Recht op bezwaar
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Bijvoorbeeld bij direct marketing.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  Dit betekent dat u het recht heeft op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
 • Recht op vergetelheid
  Patiënten kunnen er om vragen hun dossier te verwijderen, als dit niet meer verplicht is te behouden om rechtmatige behandeling en dossiervorming naar de zorgverzekeraar te bewijzen. De wettelijke bewaartermijn bedraagt 15 jaar.
 • Recht op dataportabiliteit
  Cliënten hebben het recht wanneer zij dit nodig hebben een samenvatting van hun dossier op te vragen. Bijvoorbeeld bij letselschade, overstappen naar een andere zorgverzekeraar en wanneer zij de informatie voor hun eigen dossier willen hebben.
 • Recht op beperking van de verwerking.
  U heeft het recht om organisaties te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Het melden van een klacht
Mocht u een klacht willen indienen over de privacy en/of beveiliging van uw gegevens binnen Psychosomatiek Energiek, dan kunt u hiervoor terecht bij de praktijkhoudster.
Zie voor de contactgegevens de contact pagina.

Verplichting verstrekken persoonsgegevens
U dient om voor een behandeltraject in aanmerking te komen persoonsgegevens te verstrekken. Wilt u dit niet, dan kunnen wij u helaas niet in behandeling nemen. Door het maken van een afspraak gaat u er mee akkoord dat wij, volgens de geldende regels van de AVG, persoons- en medische gegevens opslaan.

Gegevens van andere organisaties
Wij ontvangen gegevens van de huisarts of andere medische specialisten, de informatie wordt opgeslagen binnen Medikad, ons beveiligde werkplatform. De gegevens worden daarna veilig opgeborgen in een speciaal daarvoor afgesloten ruimte. Als de gegevens van andere organisaties afkomstig zijn, wordt de informatie geverifieerd bij de betreffende cliënt en in overleg bepaald wat er met de gegevens wordt gedaan.